हाइलाइट्स
निजामती कर्मचारीको प्रतिवद्धताः पारदर्शिता र चुस्तता
गोकुल प्रसाद बाँस्कोटा
माननीय राज्यमन्त्री

महेन्द्रमान गुरुङ
सचिव
आज मिति २०७५ वैशाख १० गते

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय

पृष्ठभुमि
सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको विकास तथा विस्तारका लागि २०२८ साल साउन १ गते सञ्चार मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । यस अघिसम्म निर्माण, यातायात तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका विषयहरू हेर्ने जिम्मेवारी सूम्पिएको थियो ।

नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावलीले यस मन्त्रालयलाई सूम्पेका जिम्मेवारी अनूरूप यस मन्त्रालयको नाम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय कायम गर्न प्रशासन सूधार आयोगको प्रतिवेदन २०४८ ले सूझाव प्रस्तूत गरेअनूसार तत्कालीन सञ्चार मन्त्रालयलाई २०४९ सालदेखि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय नामाकरण गरिएको हो... बाँकी >>

पछिल्ला सामाग्रीहरु
(पछिल्लो ३० दिनको)

(अद्यावधिक मिति: २०७५ वैशाख ०३ १३:०२:०३)

(अद्यावधिक मिति: २०७५ वैशाख ०३ १२:५९:३४)

(अद्यावधिक मिति: २०७५ वैशाख ०३ १२:५५:३५)

(अद्यावधिक मिति: २०७४ चैत्र २९ ११:०५:२१)

(अद्यावधिक मिति: २०७४ चैत्र १५ १६:५९:२७)

(अद्यावधिक मिति: २०७५ वैशाख ०३ १०:३९:४९)

(अद्यावधिक मिति: २०७४ पौष १४ ११:१३:१९)

(अद्यावधिक मिति: २०७४ पौष ०४ ०७:४८:१२)

(अद्यावधिक मिति: २०७४ मंसिर ११ १२:२५:१०)

(अद्यावधिक मिति: २०७४ कार्तिक २७ १०:१८:३७)

(अद्यावधिक मिति: २०७४ कार्तिक २१ ११:५५:४१)

प्रवक्ता

श्री रामचन्द्र ढकाल
सह सचिव

फोनः ४२११४३५
मोबाइलः ९८५११७७३५०
इमेलः dhakalrc@moic.gov.np

गुनासो सुन्ने अधिकारी

श्री गोविन्द सिंह भण्डारी
उप सचिव

फोनः ४२११८३०
मोबाइलः ९८५१००२४२५

सूचना अधिकारी, सहायक प्रवक्ता

श्री संगीता ओझा
उप सचिव

फोनः ४२११७७१
मोबाइलः ९८५१२०८५९१
इमेलः sangita.ojha@moic.gov.np

फोटो ग्यालेरी

प्रकाशनहरु


© २०५९ - २०७५, प्रतिलिपि अधिकार सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयमा सुरक्षित ।